Met welke financieringsvraag kan ECP je helpen?

Waarom heb ik bedrijfsfinanciering nodig?

Eigenlijk zijn er twee redenen dat een ondernemer op zoek gaat naar zakelijke financiering: om te groeien of om uit de (aankomende) problemen te komen. In beide gevallen zoekt de ondernemer een partij die zowel financiële ruimte creëert als kennis wil delen om tot een goede financiële oplossing te komen, zodat hij door kan met ondernemen.

Welke vormen van bedrijfsfinanciering zijn er?
Globaal verdelen we de financieringsvormen in bancaire financieringsvormen en nieuwe financieringsvormen. Dit omdat je vroeger eigenlijk enkel bij de bank kon aankloppen voor een financiering. De bancaire financieringsvormen zijn door de jaren heen ongeveer gelijk gebleven, terwijl de nieuwe vormen van financiering vaak veel beter aansluiten bij de vragen van de moderne ondernemer.

Bancaire financieringsvormen:

Sinds de kredietcrisis kennen banken aangescherpte richtlijnen met betrekking tot het verlenen van kapitaal. Hierdoor worden aanvragen voor leningen en courant krediet door mkb’ers steeds vaker afgewezen.

Nieuwe financieringsvormen:

Hoe kan ik een goede afweging maken in de vorm van bedrijfsfinanciering?
De ideale financieringsvorm is voor iedere ondernemer anders. ECP begrijpt dat het ingewikkeld kan zijn om die verschillende opties met elkaar te vergelijken en om uit te zoeken wat de beste optie is. Omdat wij heel goed begrijpen waar een ondernemer tegenaan loopt en tegelijkertijd experts zijn in de financieringswereld hebben we hier alle opties op een rijtje gezet, met de voor- en nadelen. Ook hebben we globaal aangegeven bij welke situatie welke vorm het beste aansluit. Zo krijg je een transparant en eerlijk beeld van de mogelijkheden.
Kan ik verschillende vormen van bedrijfsfinanciering combineren?

Het kan natuurlijk zo zijn dat je al bijvoorbeeld een bancaire financiering hebt of daar in de toekomst gebruik van wilt maken. Dit sluit niet uit dat we je kunnen helpen met een verdere financiering. In onze ervaring werken banken graag samen met ECP. We kennen elkaar goed en kunnen elkaar over het algemeen goed aanvullen.

We zien vaak dat juist een combinatie van verschillende financieringsvormen op de lange termijn de beste oplossing is. Financiële ruimte zelf kan namelijk ook leiden tot extra financieringsmogelijkheden. Samen met jou werken we in het begin van de samenwerking een financieringsstrategie uit die rekening houdt met al deze opties.

Het gaat goed met mijn bedrijf; waarom wil ik dan bedrijfsfinanciering hebben?

Zakelijke financiering kan je helpen om je goede positie te bewaken en om je bedrijf te laten groeien. Door financiering op debiteuren bijvoorbeeld. Hierbij krijg je uitbetaald op basis van je facturen en hoef je dus niet te wachten op betaling van je klanten. Doordat je sneller kunt beschikken over dat geld kun je investeren in bijvoorbeeld voorraad of nieuwe machines. Je hebt namelijk werkkapitaal nodig om te kunnen groeien.

Het gaat niet goed met mijn bedrijf; dan kan ik financiering toch wel vergeten?
Het is waar dat de traditionele financiers niet snel een bedrijf zullen financieren waar het niet goed mee gaat. Voor ECP is dit echter niet per se een reden om niets te doen. Wij kijken namelijk niet alleen naar het resultaat, maar ook naar jou als ondernemer, de marktomstandigheden en de potentie van je onderneming. Zo vinden wij vaak wel een verantwoorde manier om ondernemers te helpen, ook als het even niet zo goed gaat. Bekijk het verhaal van R&A Beveiliging.

Zorgt financiering niet alleen voor uitstel van mijn problemen?

Als het niet goed gaat met een onderneming, dan is enkel financiering vaak inderdaad niet de oplossing. ECP kijkt dan ook verder dan uitsluitend de financieringsbehoefte: hoe wordt het bedrijf geleid, waardoor zijn de problemen ontstaan en is daar iets aan te veranderen? Vaak is de ondernemer in de problemen gekomen door een combinatie van factoren die hem soms hebben overvallen. Is daar iets aan te doen om hem erbovenop te helpen, dan zullen we dit doen. Wij kunnen namelijk alleen succesvol zijn als de onderneming die wij financieren er weer bovenop komt. De oplossing ligt vaak in een combinatie van financiering en begeleiding.

Overtuigd dat ECP je kan helpen met vermogen om te groeien?

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen?