Welke vormen van bedrijfsfinanciering zijn er?

Asset Based Financiering
Asset Based Financiering (ABF) is bedrijfsfinanciering op basis van de middelen (assets) van je bedrijf. Dit kunnen debiteuren, voorraden en/of bedrijfsobjecten zoals vervoermiddelen of machines zijn. Deze assets dienen als onderpand voor de financiering. Asset Based Financiering is daarmee meer dan alleen factoring of leasing en het meest op maat gemaakt van alle financieringsvormen.

Het is een zeer flexibele vorm van bedrijfsfinanciering waarbij er gefinancierd kan worden op basis van een combinatie van assets die jouw bedrijf heeft. Bovendien wordt er gekeken naar actuele omzetcijfers in plaats van cijfers uit het verleden waar banken vaak naar kijken. Hoewel je bij sommige banken ook terechtkunt voor Asset Based Financiering, zijn zij gebonden aan Europese regelgeving voor kredietverstrekking. Dit zorgt voor een terughoudender financieringsklimaat en hierdoor zal een bank in verhouding minder financieren dan mogelijk is op basis van de assets.

In tegenstelling tot venture capital en crowdfunding heb je bij ABF niet te maken met investeerders die inspraak willen en hun investering moeten terugverdienen.

Asset Based Financiering is geschikt voor een breed spectrum aan ondernemingen die op zoek zijn naar financiële ruimte om een volgende stap te zetten. Ook is deze vorm van bedrijfsfinanciering geschikt voor bedrijven met financiële uitdagingen. Belangrijk is uiteraard dat het bedrijf al beschikt over assets: een debiteurenbestand, voorraden of bedrijfsobjecten. Asset Based Financiering gebeurt op basis van de waarde van de assets en er wordt gekeken naar actuele omzetcijfers.

European Credit Partners is expert op het gebied van Asset Based Financiering. Maar we gaan ook veel verder, erg veel verder zelfs, dan alleen maar het aanbieden van financiering. Benieuwd naar onze werkwijze?

Acceptatie-eisen: De onderneming moet assets hebben, iets om te verpanden. Dit kunnen bijvoorbeeld debiteuren, voorraden etc. zijn.

Voordelen: ABF zorgt voor de optimalisatie van liquiditeit/werkkapitaal; kan goedkoopste zijn; heel flexibel; deel van een complete financieringsstrategie; beweegt mee met de ondernemer; snel; bijvoorbeeld debiteurenbeheer heeft ook operationele voordelen

Nadelen: Ondernemer moet nauwe samenwerking aangaan met ABF-financier; ondernemer geeft een stuk van de operatie uit handen

Geschikt voor: Alle soorten ondernemers en ondernemingen

Niet geschikt voor:

Gebruikt voor: Alle mogelijke financieringswensen, van groei tot liquiditeitspositie

Zakelijke lening
Bij de meeste banken in Nederland kun je een zakelijke lening aanvragen. Op deze manier voorziet de bank jou voor een afgesproken looptijd van financiering. De zakelijke lening wordt vaak nauwkeurig afgestemd op jouw situatie, wensen en toekomstplannen. Eenmaal akkoord met de bank krijg je de lening in één keer op je rekening gestort. Vervolgens betaal je het bedrag in gelijke termijnen, inclusief rente, helemaal terug aan de bank.

De rente die je over deze lening moet betalen verschilt per aanbieder en is onder meer afhankelijk van de hoogte van de lening en het risicoprofiel van jouw onderneming. Deze vorm van bedrijfsfinanciering is bijvoorbeeld geschikt voor het bekostigen van een grote aanschaf of een langlopende investering.

Bijzonderheden: Financieringsbehoefte kan niet hoger zijn dan executiewaarde

Acceptatie-eisen: Onderneming moet minimaal drie jaar bestaan, positief eigen vermogen, positieve cashflow, ondernemer tekent mee in privé (hoofdelijk aansprakelijk), verliesfinanciering kan niet

Voordelen: Bekend en vertrouwd, relatief goedkoop, geen contact/inmenging vanuit bank

Nadelen: Financiering is maar een deel van de waarde en op basis van de executiewaarde (40-60%); geen contact, kennisdeling & begeleiding vanuit bank; geen gemeenschappelijk belang

Geschikt voor: Gevestigde onderneming met langdurig positieve resultaten

Niet geschikt voor: Ondernemingen met een uitgebreidere financieringsvraag en – strategie; risicovolle beslissingen in verleden en toekomst; snel veranderende omstandigheden, snelle groei (financiering kan niet aangepast worden in het tempo dat nodig is om veranderingen te volgen)

Gebruikt voor: Investeringen in o.a. productiemiddelen, machines, voorraad, werkkapitaal

Rekening courant krediet
Een rekening courant krediet, ook wel zakelijk krediet genoemd, is een lening bij de bank met een vastgestelde limiet. In tegenstelling tot de zakelijke lening, waarbij je in één keer een vastgesteld bedrag gestort krijgt, kun je bij een rekening courant krediet op elk moment flexibel opnemen en aflossen. Het opgenomen zakelijke krediet betaal je in gelijke termijnen af, waarbij je enkel rente betaalt over het openstaande bedrag. Deze rente ligt meestal hoger dan bij een reguliere lening. Eenmaal afgelost kun je het geld opnieuw opnemen tot de vastgestelde limiet. Het zakelijk krediet is geschikt bij een tijdelijke behoefte aan liquide middelen.

Acceptatie-eisen: Onderneming moet minimaal drie jaar bestaan, positief eigen vermogen, positieve cashflow, ondernemer tekent mee in privé (hoofdelijk aansprakelijk), verliesfinanciering kan niet

Voordelen: Bekend en vertrouwd, relatief goedkoop, geen contact/inmenging vanuit bank; flexibel in aflossen en opvragen

Nadelen: Beperkt tot vooraf bepaald maximumbedrag; wijzigingen duren lang en zijn onzeker; dagelijks opzegbaar door bank en er kunnen altijd aanvullende zekerheden geëist worden

Geschikt voor: Seizoenbedrijven; het kortstondig overbruggen van liquiditeitsvraagstuk

Niet geschikt voor: Ondernemingen met een uitgebreidere financieringsvraag en – strategie; risicovolle beslissingen in verleden en toekomst; snel veranderende omstandigheden, snelle groei (financiering kan niet aangepast worden in het tempo dat nodig is om veranderingen te volgen)

Gebruikt voor: Het kortstondig overbruggen van liquiditeitsvraagstuk

Venture capital
Venture capital, ook wel risicokapitaal genoemd, betreft investeerders die werkkapitaal verschaffen aan start-ups en snelgroeiende bedrijven in ruil voor aandelen, vaak in combinatie met een achtergestelde lening tegen rente. Voor de venture capitalist zit hier een hoog risico aan, omdat er geen zekerheden zijn dat de investering wordt terugverdiend. Ook is er niet altijd een onderpand voor de financiering nodig. Tegenover dit risico staat daarom een hoog gewenst rendement. Dit betekent een druk voor de ondernemer om het verkregen kapitaal ruimschoots terug te verdienen.

Daarnaast krijgt de venture capitalist via de aandelen zeggenschap in jouw onderneming. Je moet dus bereid zijn de investeerder een grote mate van inspraak te geven. Venture capital is geschikt voor ondernemers die (nog) geen zekerheden kunnen bieden, maar wel op zoek zijn naar kapitaal om snelle groei te bewerkstelligen.

Acceptatie-eisen: Afhankelijk van de investeerder

Voordelen: Toegang tot groot kapitaal + kennis + netwerk; de ondernemer gaat pas betalen als de onderneming succesvol is. Venture capitalist heeft langetermijnvisie

Nadelen: Toegang tot venture capital is niet makkelijk; lange trajecten met uitgebreide ‘due diligence’, kan dus heel duur worden; in deze vorm geeft de ondernemer zeggenschap aan een derde partij; risico voor gedeeld belang op lange termijn als ondernemer niet aan eisen venture capitalist voldoet; het belang van de venture capitalist ligt wel bij de onderneming, maar niet per se bij de ondernemer; grote afhankelijkheid van venture capitalist

Geschikt voor: Bedrijven met technische (door)ontwikkeling; ondernemingen met een revolutionair product

Niet geschikt voor: Het kortstondig overbruggen van liquiditeitsvraagstuk

Gebruikt voor: Creëren van productontwikkeling en innovatie

Crowdfunding
Bij crowdfunding vraag je aan meerdere investeerders ‒ een crowd ‒ om een deel van de benodigde financiering bij te dragen. Vaak doe je dit via een crowdfundingplatform. Iedereen die jouw project ziet en interessant vindt, kan investeren.

Dit kan eigenlijk op verschillende manieren: doneren, een lening en aandelen. In het geval van sponsoring krijgt de crowd geen financiële beloning, maar een naamsvermelding of een exemplaar van het product. Wanneer investeerders geld uitlenen, krijgen zij hun geleende geld na verloop van tijd terug inclusief rente. De ondernemer moet dit aflossen in een vast bedrag per maand aan aflossing en rente. Daarnaast kunnen investeerders participeren in de waardeontwikkeling van het project. Hiermee krijgen ze aandelen in de onderneming. Je hoeft je investeerders dus niet alleen met een goede rente te overtuigen om mee te doen, maar je geeft hiermee wel een deel van je onderneming weg en aandeelhouders zullen inspraak willen.

Vaak is de investering pas rond op het moment dat het doelbedrag bijeen is gebracht door de crowd. Crowdfunding wordt veelal gebruikt door startende ondernemers, maar ook mkb’ers kunnen op deze manier een project financieren. Het werkt goed voor bedrijven met producten of diensten die een goed gevoel geven, bijvoorbeeld omdat ze duurzaam zijn.

 

Crowdfunding Lening

Bijzonderheden: Werkt het beste met product met een hoge ‘aaibaarheidsfactor’. Bekende crowdfundplatforms zijn Collin Crowdfund & Geldvoorelkaar.nl

Acceptatie-eisen: Afhankelijk van crowdfundplatform, maar drempel is laag

Voordelen: Toegankelijk, relatief snel, goedkoper dan bancaire financiering; mogelijkheid tot connectie met crowd en daarmee dus ambassadeurs

Nadelen: De ondernemer moet alle bedrijfsinformatie publiekelijk delen; begint bij vrienden en familie; niet flexibel; veel derde partijen betrokken; nog geen toezicht op financiering

Geschikt voor: Kleinere ondernemingen met een product of propositie met een link met een crowd; aanloopfinanciering, verliesfinanciering, start-ups, ontwikkeling van product/businessmodel

Niet geschikt voor: Ondernemingen met een uitgebreidere financieringsvraag en – strategie; risicovolle beslissingen in verleden en toekomst; snel veranderende omstandigheden, snelle groei (financiering kan niet aangepast worden in het tempo dat nodig is om veranderingen te volgen)

Gebruikt voor: Start-upkapitaal

 

Crowdfunding Aandelen

Bijzonderheden: Werkt het beste met product met een hoge ‘aaibaarheidsfactor’. Bekende crowdfundplatforms zijn Collin Crowdfund & Geldvoorelkaar.nl

Acceptatie-eisen: Afhankelijk van crowdfundplatform, maar drempel is laag

Voordelen: Risicodragend vermogen voor de crowd; crowd is betrokken; ondernemer betaalt alleen dividend en betaalt alleen bij positief resultaat

Nadelen: De ondernemer moet alle bedrijfsinformatie publiekelijk delen; begint bij vrienden en familie; niet flexibel; je geeft een deel van het bedrijf weg en daarmee zeggenschap; als je succesvol bent kan het heel duur zijn

Geschikt voor: Kleinere ondernemingen met een product of propositie met een link met een crowd; aanloopfinanciering, verliesfinanciering, start-ups, ontwikkeling van product/businessmodel

Niet geschikt voor: Ondernemingen met een uitgebreidere financieringsvraag en – strategie; risicovolle beslissingen in verleden en toekomst; snel veranderende omstandigheden, snelle groei (financiering kan niet aangepast worden in het tempo dat nodig is om veranderingen te volgen)

Gebruikt voor: Start-upkapitaal

Factoring
Bij factoring neemt een factoringbedrijf voor een overeengekomen periode het debiteurenbeheer van jouw onderneming over. Je draagt dus al je uitstaande facturen over aan het factoringbedrijf. De waarde van deze facturen wordt vervolgens op korte termijn aan je uitbetaald. Jouw debiteuren betalen de openstaande facturen aan het factoringbedrijf, waarbij het factoringbedrijf ook het debiteurenrisico (wanbetalers en faillissementen) op zich neemt. Voor deze directe financiering betaal je een percentage over de facturen aan het factoringbedrijf. Het grote voordeel is dat je niet hoeft te wachten op geld totdat jouw debiteuren de facturen hebben betaald. Deze vorm van bedrijfsfinanciering is geschikt voor een snellere groei van jouw onderneming, het sneller betalen van crediteuren, of bij het doen van een investering.

Acceptatie-eisen: Ondernemer moet debiteuren hebben, verder verschillend per financier

Voordelen: Flexibel facturen omzetten naar werkkapitaal; extern debiteurenbeheer neemt werk uit handen van ondernemer

Nadelen: Ondernemer moet nauw samenwerken met financier; er moeten transparante afspraken worden gemaakt; afhankelijk van niveau klantenservice van financier; veel dubieuze factoringpartijen in de markt

Geschikt voor: Alle soorten ondernemers en ondernemingen

Niet geschikt voor:

Gebruikt voor: Snel omzetten van debiteuren in werkkapitaal

Leasing
Leasing is een vorm van bedrijfsfinanciering waarbij een object gefinancierd wordt in een leasevorm. De meest bekende vorm is het leasen van auto’s, maar leasing is mogelijk voor allerlei objecten, zoals machines, containers of ICT-apparatuur. De twee meest voorkomende vormen van leasing zijn financial lease en operational lease.

Bij financial lease ben je eigenaar van het object en wordt dit voor je gefinancierd door de leasemaatschappij. Bij operational lease krijg je het object in bruikleen en blijft de financier de eigenaar. Operational lease is geschikt als je verwacht dat je het object na een bepaalde periode weer wilt vervangen. In beide gevallen betaal je een vooraf vastgesteld maandbedrag, bepaald op basis van onder andere de looptijd en de waarde van het object en de afschrijving.

Het grote voordeel is dat je door leasing geen gebruik hoeft te maken van je werkkapitaal. Daarnaast krijg je beter inzicht in de cashflow en kom je niet voor onverwachte zaken te staan.

Acceptatie-eisen: Relatief laag, maar variëren per leasemaatschappij

Voordelen: Service, gemak, cashflow, onderhoud

Nadelen: Aanbieder is vaak onderdeel van een bank, weinig flexibel, uiteindelijke kosten niet transparant

Geschikt voor: Iedereen

Niet geschikt voor:

Gebruikt voor: Aanschaf van bedrijfsmiddelen zoals auto’s en machines

Overtuigd dat ECP je kan helpen met vermogen om te groeien?

Heb je na het lezen van de informatie nog vragen?